สจล ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่มาช่วยงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน

#สจล ขอขอบคุณแรงกายแรงใจจาก อาสาสมัคร บุคลากร นักศึกษา ผู้มีจิตอาสาที่เสียสละเวลามาช่วยงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน

admin

August 22, 2021
ติดต่อเราสิคะ