นัดเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่2

📌 ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม2 ให้มาตามนัดหมาย
สามารถพิมพ์เอกสาร สำหรับการฉีดเข็มที่สอง ได้ที่ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search และนำมายื่น ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ตามเวลานัดหมายเดียวกับเข็มแรก

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid-19 #พระจอมเกล้าลาดกระบัง🧡
__________________________________________
#kmitl#ทีมลาดกระบัง

ติดต่อเราสิคะ