พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้คะแนนระดับ A

#พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้คะแนนระดับ A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)🧡 และด้านความสุขในการทำงาน #ได้คะแนนระดับมากที่สุด

ติดต่อเราสิคะ