สจล ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาที่มาช่วยงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน

🧡 🧡 #สจล ขอขอบคุณแรงกายแรงใจจาก อาสาสมัคร บุคลากร นักศึกษา ผู้มีจิตอาสาที่เสียสละเวลามาช่วยงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน ขอขอบคุณ พี่ๆแม่บ้าน พี่ๆคนงาน ผู้อยู่เบื้องหลังการเตรียมสถานที่ การทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ รวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจจาก ผู้สนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มมาให้แก่เหล่าอาสาสมัคร ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง แห่งนี้

  🧡 🧡 ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม2 ให้มาตามนัดหมาย 🧡 🧡
สามารถพิมพ์เอกสาร สำหรับการฉีดเข็มที่สอง ได้ที่ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search และนำมายื่น ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ตามเวลานัดหมายเดียวกับเข็มแรกนะคะ

#ทีมลาดกระบัง ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 🧡

ติดต่อเราสิคะ