หน้าแรก

sl-02
cover-fb
Slide
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา วางแผนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ดูแลจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อาคารสถานที่และอาคารเรียน ประเมินและสำรวจ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ให้บริการงานยานพาหนะ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสุข โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทีมสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

potchawan

September 28, 2022

(SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

potchawan

June 21, 2022

ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

potchawan

May 24, 2022

บริการสารสนเทศ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบจองรถส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศบุคลากร

Social Network

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Line@ Official  ID :  @build_kmitl

Facebook Fanpages

Youtube Channel

ขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

ยื่นคำขอดูกล้องวงจรปิด

แบบฟอร์มจองรถส่วนกลาง

ข้อมูลระดับน้ำ [โดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ]

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Office of Physical Resource and Environmental

ติดต่อเราสิคะ