หน้าแรก

tweet app FB02-01-01
Trash Template cover Web-01-01
kmitl Template cover Web-01
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา วางแผนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ดูแลจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อาคารสถานที่และอาคารเรียน ประเมินและสำรวจ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ให้บริการงานยานพาหนะ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสุข โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกประเภทขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 5R” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกประเภทขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 5R” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

potchawan

February 27, 2023

กิจกรรมแก้วเดียวแก้วใจ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2

เราจะไม่รอช้ามาเจอกันที.. ใต้อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฝั่ง C วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566เริ่มแจก 12.00 เป็นต้นไป จนกว่าเครื่องดื่มจะหมด ~

potchawan

January 31, 2023

กิจกรรม Zero Waste Kids คิด(ส์) คัดแยกขยะ

กิจกรรม Zero Waste Kids คิด(ส์) คัดแยกขยะ🖐👧🧒 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 กิจกรรมที่ได้ความรู้พร้อมสนุกสนาน ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากพี่ๆกายภาพ

potchawan

January 14, 2023

กิจกรรม “แก้วเดียวแก้วใจ” จากฝ่ายกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน สจล. โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม “แก้วเดียวแก้วใจ” จากฝ่ายกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน สจล. โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

potchawan

December 11, 2022

potchawan

November 8, 2022

บริการสารสนเทศ

KMITL

TWEET APP 

แอปพลิเคชัน
แจ้งซ่อม online
โฉมใหม่!!!

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบจองรถส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศบุคลากร

Social Network

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Line@ Official  ID :  @build_kmitl

Facebook Fanpages

Youtube Channel

ขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

ยื่นคำขอดูกล้องวงจรปิด

แบบฟอร์มจองรถส่วนกลาง

ข้อมูลระดับน้ำ [โดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ]

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Office of Physical Resource and Environmental

ติดต่อเราสิคะ