หน้าแรก

tweet app FB02-01-01
kmitl Template cover Web-01
kmitl Template cover Web-01
COVER-04-04
COVER-04-04
COVER-04-04
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา วางแผนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ดูแลจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อาคารสถานที่และอาคารเรียน ประเมินและสำรวจ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ให้บริการงานยานพาหนะ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสุข โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างยั่งยืน

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน จัดประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. โดยมีผู้แทนชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้บริหาร บุคลากร สจล. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรม\หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ #ทางพิเศษ #ศรีนครินทร์ […]

potchawan

March 28, 2024

“ขยะแลกชั่วโมง”

“ขยะแลกชั่วโมง” วีคแรก ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว รวมปริมาณขยะ ทั้งหมดในวันนี้ ~ 85 กิโลกรัม แจกแต้มสะสมไปยัง user 130,430 แต้ม สามารถให้ชั่วโมงจิตอาสาแก่น้องๆได้ถึง193 ชั่วโมง มีน้องนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน โอ้ววว นี่มัน Soft Power สจล. ของแทร่!ขอบคุณน้องๆอาสาทุกๆคนเลย..หวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆ ให้กับสจล.มากยิ่งๆขึ้นต่อไปน้า #KMITL #KMITLZerowaste

potchawan

March 12, 2024

ประกาศรายชื่อ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2 พร้อมตำแหน่งต้นไม้และประเภทของต้นไม้ ในโครงการ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2 (24 สิงหาคม 2566) โดยเรียงแต่ละคณะดังนี้

potchawan

August 22, 2023

KMITL

TWEET APP 

แอปพลิเคชัน
แจ้งซ่อม online
โฉมใหม่!!!

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบจองรถส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศบุคลากร

CCTV 10 เทมเพลต | PosterMyWall

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบขึ้นทะเบียนรถยนต์ ผ่านเข้า-ออก

บริการสารสนเทศ

Social Network

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Line@ Official  ID :  @build_kmitl

TIKTOK

Facebook Fanpages

Youtube Channel

INSTAGRAM

ยื่นคำขอดูกล้องวงจรปิด

แบบฟอร์มจองรถส่วนกลาง

สะสมแต้ม (ขยะแลกไข่แลกแต้ม)

ติดตามการดูแลต้นไม้ในสถาบัน (TreeTag)

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Office of Physical Resource and Environmental

ติดต่อเราสิคะ