หน้าแรก

tweet app FB02-01-01
kmitl Template cover Web-01
kmitl Template cover Web-01
kmitl Template cover Web-01
kmitl Template cover Web-01
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา วางแผนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ดูแลจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อาคารสถานที่และอาคารเรียน ประเมินและสำรวจ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ให้บริการงานยานพาหนะ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสุข โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


KMITL

TWEET APP 

แอปพลิเคชัน
แจ้งซ่อม online
โฉมใหม่!!!

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบจองรถส่วนกลาง

ระบบสารสนเทศบุคลากร

บริการสารสนเทศ

Social Network

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

Line@ Official  ID :  @build_kmitl

Facebook Fanpages

Youtube Channel

ขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

ยื่นคำขอดูกล้องวงจรปิด

แบบฟอร์มจองรถส่วนกลาง

ข้อมูลระดับน้ำ [โดยกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ]

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Office of Physical Resource and Environmental

ติดต่อเราสิคะ