หมายเลขติดต่อภายใน

 

หมายเลขติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สายตรงผู้อำนวยการ (ผอ.ก๊อก : เทิดศักดิ์) : 3262 รองผู้อำนวยการด้านการบริหารงานทั่วไป (พี่นุ่น : จีรพร) : 3270 รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพ จราจร และสิ่งแวดล้อม (พี่ต้อม : สุนันท์) : 2330 หัวหน้างานไฟฟ้า (พี่แจ้ : ณัชพงศ์) : 3824 หัวหน้างานธุรการ (ก้อย : พะงา) : 3270 งานแอดมิน ระบบแจ้งซ่อม (อร : ปิยะมาศ) : 3269 งานบุคคล (แก้ว : กรองแก้ว ) : 3266 งานระบบปรับอากาศ ( สุรีย์ ) : 3269 งานแผนและพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (น้อยหน่า : 2330) งานยานพาหนะ (พี่นก : ฉัตธิญา) : 3027

ติดต่อเราสิคะ