เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสำนักงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีภาระหน้าที่ดูแลภาพรวมที่อยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบทางด้านกายภาพของสถาบัน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมพิธีการพระราชพิธีของสถาบัน ดูแลระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการด้านโรงอาหาร การซ่อมบำรุงและการดูแลภูมิทัศน์

งานดูแลซ่อมแซมต่างๆ

ตลอดจนการควบคุมและดูแลการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสถาบัน บุคลากร และนักศึกษา ระบบการจัดการด้านพลังงาน ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและภาพรวมของระบบการจราจรของสถาบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราสิคะ