ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA


ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA

  • SLA 1 การให้บริการงานซ่อม   
  • SLA 1 การให้บริการขอดูภาพกล้องวงจรปิดของสถาบัน    
  • SLA 1 การให้บริการข้อมูลแบบผังอาคารภายในสถาบัน  
  • SLA 1 การให้บริการยานพาหนะ    

ติดต่อเราสิคะ