ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA


ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA

  • SLA 1 การให้บริการงานซ่อม   
  • SLA 2 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการงานซ่อมบำรุง 
  • SLA 1 การให้บริการขอดูภาพกล้องวงจรปิดของสถาบัน    
  • SLA 2 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการขอดูภาพกล้องวงจรปิดของสถาบัน  
  • SLA 1 การให้บริการข้อมูลแบบผังอาคารภายในสถาบัน    
  • SLA 2 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลแบบผังอาคารภายในสถาบัน    
  • SLA 1 การให้บริการยานพาหนะ    
  • SLA 2 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการยานพาหนะ    

ติดต่อเราสิคะ