มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในนามสถาบัน เข้ารับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA

potchawan

August 15, 2023

กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University

กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปี 2566

potchawan

May 11, 2023

แก้วเดียวแก้วใจ @ครุศาสตร์ฯ

กิจกรรม แก้วเดียวแก้วใจ เดือนเมษายน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แจกชาไทยแก่นักศึกษาและบุคลากร ได้เสียงตอบรับที่ดีและเป็นกันเองมากมาย ขอบคุณทุกๆคนที่เจอกันในวันนี้ ด้วยนะคะ #KMITLFIGHTTOGETHER#kmitlsustainability#Reduce#Reuse#YourtumblerOurTreat#SayNotoSingleUsePlastic#KMITLZeroWaste

potchawan

April 28, 2023

ร่วมประชุมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะ สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ภาคการศึกษา

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1-5 ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566 และวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และผ่านช่องทางออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความตระหนักรู้/ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำห่วงโซ่ผลกระทบ […]

potchawan

April 25, 2023

โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 มีนาคม 2566 สจล.ร่วมแสดงเจตนารมย์เป็นภาคีเครือข่าย ภาคสถาบันการศึกษา ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มภาคเอกชนทั่ว 76 จังหวัด ในการสนับสนุนและส่งเสริมการแยกทิ้งของเสีย อันตรายจากชุมชน ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยจัดให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจาก ชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดและบำบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบัน มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน เข้าร่วมพิธี เจตนารมย์ ดังกล่าว พร้อมด้วย […]

potchawan

March 9, 2023

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกประเภทขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 5R” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกประเภทขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 5R” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

potchawan

February 27, 2023

กิจกรรมแก้วเดียวแก้วใจ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2

เราจะไม่รอช้ามาเจอกันที.. ใต้อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ฝั่ง C วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566เริ่มแจก 12.00 เป็นต้นไป จนกว่าเครื่องดื่มจะหมด ~

potchawan

January 31, 2023
1 2
ติดต่อเราสิคะ