มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถาบันวันนี้ (15 สค.66) ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สจล. และสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในนามสถาบัน เข้ารับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ในการศึกษาและทำการวิจัย โดยการนำเมล็ดพันธ์ราชพฤกษ์ส่งขึ้นสถานีอวกาศและเก็บในห้องทดลอง Kibo Module ของ JAXA บนอวกาศ เป็นเวลาประมาณ 7 เดือน ก่อนจะส่งกลับถึงพื้นโลกในเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา เพื่อทำการเพาะเมล็ดกลายเป็นต้นกล้าสู่การรับมอบในวันนี้

วัในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ จะถูกส่งต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ สจล. Sci KMITL เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจำคณะ เพื่อทำการปลูกและดูแลต่อไป

ติดต่อเราสิคะ