โครงการ We Grow Together 2023 ตอน #ชวนเพื่อนปลูก The series ครั้งที่ 1

โครงการ We Grow Together 2023 ตอน #ชวนเพื่อนปลูกTheseriesครั้งที่1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับการปลููกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีนี้ สจล. ร่วมปลูกต้นไม้รอบสถาบัน โดยมีทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ได้แก่ ยี่โถ แคแสด หางนกยูง และเหลืองปรีดิยาธร โดยผู้บริหารได้ร่วมปลูกยี่โถ บริเวณริมรั้วด้านมอเตอร์เวย์ ก่อนขึ้นประชุมผู้บริหารสถาบันในเวลา 09.00 น. ขอบคุณการมีส่วนร่วมของทุกคณะและทุกพื้นที่ รวมทั้งทีมงานทุกๆท่านและทุกคนๆ สร้างพื้นที่สีเขียวเล็กๆร่วมกันภายในสถาบัน ให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ ” ให้มือเราเลอะเปรอะดิน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้จงเกิด” เฮ้!

#wegrowtogether2023

ติดต่อเราสิคะ