กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University

เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยกับกิจกรรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้น โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและคณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน 2566 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 🌤⚠

ภายในงานแบ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องพลังงาน คาร์บอนเครดิต การอนุรักษ์พลังงานทำได้อย่างไร และการสาธิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถช่วยลดการใช้ได้อย่างไร โดยวิทยากร คุณวิศทิกร นิ่มนวล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคุณมงคล แก้วเสมา จากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย วิทยากรรับเชิญในวันนี้

เรียกได้ว่า ครบรส องค์ความรู้ และสร้างความตระหนัก ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเกือบ 100 ชีวิต 🥰

โดยภายในกิจกรรมการอบรมในวันนี้ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ยังคง Concept เดิม และจะทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกหน่วยงานในสถาบัน หันมาจัดการอบรมโดยลดการใช้ขวดพลาสติก หรือ ลดการเกิดขยะ ให้เหลือน้อยที่สุด ในวันนี้เรางดแจกขวดน้ำพลาสติก และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือแก้วส่วนตัวเข้าร่วมการอบรม ต้องบอกว่า… ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมเพรียงในความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างดีมากๆ ทางผู้จัดขอขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

เราจะสร้างวัฒนธรรม องค์กร ที่แปลกตา แปลกใหม่ เรื่องนี้ไปด้วยกันในอนาคต เพราะความยากของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือความท้าทายที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดั่ง ตัว F (F-u-t-u-r-i-s-t ) FIGHT ค่านิยมขององค์กร นั่นเองเชิญชวนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ร่วมกันนะคะ เพื่อองค์กรของเรา Zero Waste ที่ไม่ใช่ไม่มีขยะเลย แต่ให้ลดการเกิดขยะให้น้อยที่สุด จากต้นทาง

ติดต่อเราสิคะ