กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกประเภทขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 5R” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สจล.เดินหน้าสู่ Green University ประจำปีงบประมาณ 2566

ต้องขอขอบคุณพี่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักศึกษา ที่สนใจ และร่วมกิจกรรมในวันนี้.. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นจุดเล็กๆที่เติบโตไปพร้อมๆกันกับเรา อย่างยิ่งใหญ่ในสักวันหนึ่ง

ขอบคุณที่เปิดใจ ก้าวเข้ามาฟังในเรื่องดูเหมือนไร้ค่า ของคำว่า “ขยะ” และพฤติกรรมที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยสองมือเราเอง ง่ายๆ 1 คน 1 การเปลี่ยนแปลง 1 หลายล้านคนบนโลกใบนี้ ก็ยิ่งใหญ่และช่วยโลกได้ไม่มากก็น้อย…

ขอบคุณเหล่าวิทยากร ทั้งจากโครงการ Chula Zero Waste ที่เป็นต้นแบบให้ใครต่อหลายที่และให้ สจล.ได้นำมาประยุกต์ปรับใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ขอบคุณ รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ที่มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาของโลกใบนี้กับบริบทของสถาบันการศึกษา ให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึงได้ง่ายๆต่อไป

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมของสนง.กายภาพ . . . เร็วๆนี้ น้าา ^^

ติดต่อเราสิคะ