โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

🌋 เวลา 09.00 น. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรองศาตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน เป็นประธานการเปิดงาน และ นายเทิดศักดิ์ ผาวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้การจัดการอบรมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ บุคลากรและ นักศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม โดยมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่สำคัญ เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง~ 🌋 โดยในช่วงบ่ายจะมีการซ้อมผจญเพลิงของอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมซ้อมผจญภัยในสถานการณ์ ไปด้วยกันนะคะ 🌋 และขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ได้ที่ลิ้งนี้…ด้วยนะคะ….

📍 https://forms.gle/QRKnw7PydiaAhGjo8

#ซ้อมอัคคีภัยสจล2565

ติดต่อเราสิคะ