ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา
ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

เพราะ “พลังของน้องๆนักศึกษา” เป็นอีกหนึ่งแรงที่มี “คุณค่า” ในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่ จะเป็นการเก็บเวลาจิตอาสาเท่านั้น แต่เป็นการสร้างคนให้รู้จักการลงมือทำในสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าน้องๆไม่นึกถึงเรา “ชาวกายภาพ” ขอขอบคุณสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรมดีๆเหล่านี้ ให้ยังคงอยู่สืบไป มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทางด้านจิตใจอย่างเป็นรูปธรรม… และแสดงออกได้อย่างง่ายดาย อย่างน้อย เป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน อย่างพวกเรา ที่ทำให้รู้ว่า เราคิดถูกที่ไม่หยุดการพัฒนา เพื่อพวกเขาเหล่านี้…จะได้เติบโตเป็นคนที่สร้างคุณค่าในสังคมต่อไป ~ ทีมกายภาพขอบคุณน้องๆ “ชมรมเยาวชนสร้างชาติ ” อีกครั้ง ที่ร่วมกันช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนากายภาพของสถาบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เปรียบเสมือน “บ้าน” ของน้องๆเอง

#ติดไฟส่องทางอุดมการณ์ส่องใจ 🥰 #เยิ้ฟ 🥰 #คนเล่าเรื่องเก็บมาบอก

ติดต่อเราสิคะ