🌳 เพราะทุกพื้นที่ของ สจล. คือสิ่งที่เราต้องดูแล

🌳 เพราะทุกพื้นที่ของ สจล. คือสิ่งที่เราต้องดูแล การขุดลอกบ่อพักน้ำทิ้ง คือเรื่องหนึ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เรากำลังพยายามปรับปรุงและแก้ไขในทุกๆพื้นที่ให้ มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ 🌳และเนื่องในวันนี้ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 🌿 ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ได้กำหนดขึ้น เพื่อสร้างพลังและจิตสำนึกให้คนในทั่วโลก ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆ ให้คงอยู่และไม่หมดสิ้นไป 🌿

🌿 จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ใช้โอกาสนี้เป็นวันเริ่มต้นในการทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น..

🌿การปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน

🌿ช่วยกันรักษาความสะอาดตามที่ต่าง ๆ

🌿ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำลายชั้นบรรยากาศ

🌿ลดการใช้พลังงานต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้

เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตอยู่ในขณะนี้ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันตั้งแต่วันนี้ แน่นอนว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการรักษาธรรมชาติก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือ”พวกเราทุกคน” นั่นเอง🌿

มีปัญหาคาใจ ไม่รู้จะบอกใคร ปรึกษา หรือแวะมาคุยกับเราได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ หรือ Line Official : @build_kmitl (มีแอดด้วยน้า)หรือ inbox facebook: https://www.facebook.com/KMITLLB

ติดต่อเราสิคะ