ทีมวิศวกรกายภาพ ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สจล. อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

🎉ขอขอบคุณรางวัลสำหรับพวกเรา ชาวกายภาพกับ “รางวัล Kmitl Fight Awards 2021” กับ “ทีมงานช่าง สจล.” ในเรื่องของต้นแบบ “T” Teams Spirit เมื่อวันปีใหม่ขอสถาบันที่ผ่านมา โดยนายเทิดศักดิ์ ผาวัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหทีมวิศวกรกายภาพ ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สจล. อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในการสร้างประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรสถาบันให้มากที่สุดต่อไปในอนาคต~ 👊🏻

#กายภาพเชิงรุก#ทำดีทำได้ทำเลย#สจลคือบ้าน#บ้านที่ด่านช้างมีปัญหาคาใจ ไม่รู้จะบอกใคร ปรึกษา หรือแวะมาคุยกับเราได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ หรือLine Official : @build_kmitl (มีแอดด้วยน้า) หรือ inbox facebook : https://www.facebook.com/KMITLLB

ติดต่อเราสิคะ