ตามติดชีวิตต้นแคแสดน้อยในกิจกรรม We G-R-O-W together ร่วมปลูกร่วมดูแล

ตามติดชีวิตต้นแคแสดน้อยในกิจกรรม We G-R-O-W together ร่วมปลูกร่วมดูแล 🌱

ต้นแคแสดน้อยๆ จากกิจกรรม ” We G-R-O-W together ” 🌱ร่วมปลูกร่วมดูแล ที่ได้ลงปลูกไปเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ต้นไม้เหล่านั้นได้เจริญเติบโต แตกยอดแตกกิ่งใหม่ ผลิใบให้เราได้ชื่นใจแล้ว.. มีบางต้นที่ถูกปลูกในบริเวณน้ำท่วมขัง ทำให้ยอดที่มีอยู่แล้วแห้งหลุดไป แต่ต้นไม้น้อยๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ยอมแพ้ แตกยอดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ทำให้เห็นว่า

“ถ้ามีใจปลูกไม่ว่าต้นอะไรก็ปลูกขึ้น ถ้าปลูกด้วยใจ” 💚

ติดต่อเราสิคะ