สำรวจพื้นที่โดยรอบสถาบัน~ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักศึกษาได้เดินทางไปมาอย่างปลอดภัย

ยังไม่ดี.. ใช่ว่าจะดีไม่ได้ !!! เพราะช่วงฤดูฝน🌧 สภาพถนนและทางเท้าในวันนี้รอบๆ สถาบัน🚶🏻🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️ เกิดผุพังจากการกัดกร่อนของน้ำที่กัดเซาะ ทำให้มีพื้นทางเดินต่างๆ มีสภาพอย่างที่เห็นในรูป..ทั้งเป็นหลุม เป็นบ่อ และ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตน้องๆนักศึกษาได้🚧

วันนี้ทีมกายภาพจึงลงพื้นที่สำรวจ เพื่อหาแนวทางร่วมกันกับสำนักงานเขตลาดกระบัง ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้..

เพื่อน้องๆนักศึกษาของเรา
“ไม่ว่าพื้นที่ด้านในหรือด้านนอก กายภาพพร้อมทำให้ดีขึ้น✌🏻”

#กายภาพเชิงรุก
#จะทำก็ทำได้
#สจลคือบ้าน

ติดต่อเราสิคะ