ทีมกายภาพยังคงคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์ฝนยังตกไม่หยุดหย่อน ทีมกายภาพยังคงคอยเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่เสมอ และพยายามระบายน้ำสู่แม่น้ำลำคลอง แต่การระบายน้ำบริเวณโดยรอบภายนอกของสถาบัน ก็ยังคงล้นเอ่อ เนื่องจากผลกระทบในหลายๆจุด ทีมกายภาพจึงลงพื้นที่จุดประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง เพื่อประเมินสถานการณ์จากภายนอก และเตรียมรับมือ วางแผนป้องกันผลกระทบภายในสถาบันต่อไป อย่าง”สู้” ไม่ถอยกับมวลน้ำเหล่านี้ ~

ติดต่อเราสิคะ