สรุปผมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน จัดประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. โดยมีผู้แทนชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้บริหาร บุคลากร สจล. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรม\หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ #ทางพิเศษ #ศรีนครินทร์ […]

potchawan

March 28, 2024

“ขยะแลกชั่วโมง”

“ขยะแลกชั่วโมง” วีคแรก ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว รวมปริมาณขยะ ทั้งหมดในวันนี้ ~ 85 กิโลกรัม แจกแต้มสะสมไปยัง user 130,430 แต้ม สามารถให้ชั่วโมงจิตอาสาแก่น้องๆได้ถึง193 ชั่วโมง มีน้องนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน โอ้ววว นี่มัน Soft Power สจล. ของแทร่!ขอบคุณน้องๆอาสาทุกๆคนเลย..หวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆ ให้กับสจล.มากยิ่งๆขึ้นต่อไปน้า #KMITL #KMITLZerowaste

potchawan

March 12, 2024

ประกาศรายชื่อ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2 พร้อมตำแหน่งต้นไม้และประเภทของต้นไม้ ในโครงการ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2 (24 สิงหาคม 2566) โดยเรียงแต่ละคณะดังนี้

potchawan

August 22, 2023
ติดต่อเราสิคะ