(SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

potchawan

June 21, 2022

ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

ชมรมเยาวชนสร้างชาติ NBIY-KMITL
ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ติดตั้งไฟ Solar Cell เพิ่มความแสงสว่าง

potchawan

May 24, 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ

potchawan

November 11, 2021
1 2 3
ติดต่อเราสิคะ